beats by dre cheap

...

"Ko god je pojeo nešto, potom rekao:

'Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s'moje strane'
(al-Hamdu lillah aladhi at'amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa)

oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi..."

('Sahih al-Džami''; # 6086])

*MuslimWorld*
http://muslimworld.blogger.ba
25/02/2012 18:48